Ambt24
11 & 12 november in Amersfoort
HomeContactZoekenLinkedInTwitter
Ambt24

"Hoe kun je beter met elkaar samenwerken en ervoor zorgen dat je elkaar versterkt? Volgens ons begint dat met het kennen van je eigen drijfveren en die van anderen."

Geert Neelen

"De turbulentie in de gemeentelijke wereld doet de roep om werk te maken van je eigen vakmanschap als ambtelijk professional sterker en sterker klinken."

Jeroen Pepers

"Hoe verbeter je jouw vakmanschap en zet je deze in om in te spelen op de huidige ontwikkelingen? Daar gaan we mee aan de slag."

Thijs Winthagen

Organisatie

Ambt24 is een initiatief van A+O fonds Gemeenten. In samenwerking met het A&O-fonds Waterschappen en andere enthousiaste partijen wordt invulling gegeven aan dit unieke 24uurs event.

Over A+O Fonds Gemeenten

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt in opdracht van sociale partners de sector gemeenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. De sectorfondsen gemeenten, provincies en waterschappen delen een gezamenlijke visie: zij dragen eraan bij dat gemeenten, provincies en waterschappen aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn, met een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan. Werkgevers en werknemers hebben hierin een verantwoordelijkheid.

Het A+O fonds Gemeenten biedt gemeenten een diversiteit aan informatie, praktijkverhalen, trainingen en (online) tools. Interessant in het kader van vakmanschap zijn o.a.:

Meer over het A+O fonds Gemeenten vind je op www.aeno.nl.

A&O-fonds Waterschappen

De Stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector waterschappen en is opgericht in 2008. Het bestuur van het fonds is paritair samengesteld uit drie werkgevers- en drie werknemersvertegenwoordigers.

Het fonds heeft tot doel om de naleving van afspraken in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) te stimuleren en faciliteren en hiermee een bijdrage te leveren aan goed werkgever- en werknemerschap in de sector waterschappen. Centrale thema’s hierbij zijn gezond en veilig werken, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, arbeidsmarkt en opleidingen. Daarnaast voert het fonds verkenningen uit ten aanzien van toekomstige thema’s op het gebied van HR-beleid en arbeidsmarkt.

Meer over het A&O-fonds Waterschappen je op www.aenowaterschappen.nl.

Partners

Voor dit evenement werken we samen met de volgende partners:

Gemeente Amersfoort
Futur
Het Waterschapshuis
A+O fonds Waterschappen
A+O fonds Gemeenten

Locatie 1: Stadhuis Amersfoort

Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort

www.amersfoort.nl

Locatie 2: Het Waterschapshuis

Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

www.hetwaterschapshuis.nl

Organisatie

A+O fonds Gemeenten
www.aeno.nl

A&O-fonds Waterschappen
www.aenowaterschappen.nl